FAHRELNİSSA ZEİD (1901-1991)

"Figürlü Kompozisyon" İmzalı. 34.5 x 24.5 cm. Karton üzeri yağlıboya. * Yüksek Ressam/Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.