AHMET DOĞUER (1890-1945)

"Ortaköy". Prestuval üzerine yağlıboya. 30 x 24 cm. İmzalı.