İBRAHİM SAFİ (1898-1983)

"Şişhane'den Haliç". İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya (duralite marufle). 50 x 80 cm. *Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.