SİRVAN BERZENCİ

Sülüs Nesih Hilye-i Şerif. İmzalı, Hicri 1435/Miladi 2014 tarihli, 110 x 67 cm.