MEHMED VASFİ EFENDİ

Tarih: Hicri 1289 / Miladi 1872. Ketebeli. Celî Sülüs hat ile şiir yazılıdır. 34x45 cm.