ŞÜKRİYE HANIM

Sülüs Nesih İcazetname. Hicri 1340 tarihli. İcazeti Alan: Şükriye Hanım. İcazeti veren: Aziz Er-Rufai. Tasdik eden: Cemaleddin Efendi. "Ümmetimin hayırlıları hafızlardır". 28 x 28 cm. Kenar süslemeleri Süheyl Ünver imzalı, h.1340/m.1921 tarihli.

Nadir çıkan Osmanlı dönemi kadın hattat icazetlerinden olması ve sanat kalitesi ile müzelik bir eserdir.