İBRAHİM ÇALLI (1882-1960)

"Balıkçılar". Ahşap üzerine yağlıboya. 27x 35 cm. İmzalı. *Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.