BATİST (BAPTISTE) LİMONJİAN / LİMONCU EFENDİ

"Natürmort". İmzalı. 1895 tarihli. İpek üzerine yağlıboya. Sanayi-i Nefise üretimi çok özel orijinal çerçevesi içerisinde. 50 x 40 cm. Çerçeveli ebat: 65 x 55 cm.

Müzehane-i Hümayun Ressamı ve minyatür sanatçısı olan Limoncu Efendi, Asar-Atika Müzesi (İstanbul Arkeoloji Müzesi) Müdür Muavinliği ve Saltanat Müzesi konservatörlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 1873 yılında ilk kez gerçekleştirilen Sanayi Mektebi Sergisi düzenleme komitesinde Limoncu Efendi, Ali Efendi ve Şeker Ahmet Paşa bulunmaktadır.

Referans: Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Ressamlar / Garo Kürkman
Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi / Mustafa Cezar