HÜSEYİN BİLİŞİK (1923-2004)

Peyzaj. Prestuval üzerine yağlıboya. 46 x 33 cm. İmzalı.