HÜSEYİN BİLİŞİK (1923-2004)

Peyzaj. Tuval üzerine yağlıboya. 71 x 61 cm. İmzalı.