BORİS CİMŞİRAULİ

"Haliç- Yeni Cami" . Tuval üzerine yağlıboya. 80 x 90 cm. İmzalı.