ÂLİ KARSAN (1903-1986)

"Natürmort". İmzalı. 1957 tarihli. Tuval üzeri yağlıboya. 82x60 cm.

"1903 yılında İstanbul'da doğan Ali Karsan, Ahmed Münib Bey'in oğludur. Babası genç yaşta öldüğünden dedesi Hüseyin Hüsnü Paşa ve amcası Hariciyeci Mustafa Şükrü Bey tarafından büyütüldü. Dedesi Karahasanoğullan'ndandır. Soyadı kanunu çıkınca bu adı küçültüp Karsan soyadını aldı. İlk ve orta öğrenimini Nişantaşı Sultanisi'nde yaptı. (1921). İlerde, okulun kapanması üzerine Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'ne girdi. Ressam Hikmet ve Çallı İbrahim'in atölyelerinde iki yıl kaldı. 1923 yılında Almanya'ya giderek Münih'te Profesör Hayman'ın atölyesinde çalıştı. Hitler'in Münih darbesi üzerine aynı yıl Paris' e geçerek Academie Julian'a girip, Pierre Laurens'ın öğrencisi oldu. Buraya devam ederken Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts'a giriş sınavlarına hazırlandı ve kazanınca okulun asli öğrencisi olarak Ernest Laurent'ın atölyesinde öğrenimini tamamladı (1927). 1928'de Türkiye'ye çağrıldı. Türkiye'ye varışından sonra kısa bir süre için Paris'e gidip kendi gibi ressam olan Yöne Bernard ile evlendi (1928) ve tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliğini yaptıktan sonra Kırşehir Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı (1932-1934). Oradan İzmir Kız Sanat Enstitüsü'ne ve Ticaret Okulu'na geçti (1934). Aynı yıl öğretmenlikten istifa ederek Paris'e gitti. Académie Julian'da Pougeon ve P .A. Laurence'ın yanında iki yıl çalıştı. Tekrar Türkiye'ye döndüğünde Selçuk Kız Sanat Enstitüsü'nde görev aldı (1937). 1938'de Vekâletten istifa ederek bu görevinden de ayrıldı. Eserleri ilk kez 1925 yılında Paris'te Salon des Artistes Français'de sergilendi. O tarihten sonra Fransa ve Türkiye'de birçok sergiye katıldı (1926, 1927, 1928). İstanbul Güzel Sanatlar Birliği'ne kaydolarak (1927) idare heyetine girdi (1937). Bu birliğin Kâtipliğine (1954) ve başkanlığına getirildi (1960-1969). Çalışma tarzı figüratif olan Ali Karsan'ın İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, Ankara Milli Kütüphanesi'nde, çeşitli bakanlık ve kişisel koleksiyonlarda ve Fransa'da özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. "