KADRİ BENDELERİ

Muhakkak Besmele, hicri 1303/ miladi 1885 tarihli, 20x34 cm "Çengelköy’ü Mekteb-i İbtidâiyesi Dördüncü sene şâkirdânından Kadri"