ALİ ULVİ EFENDİ (ö.1883)

Sülüs Nesih Hadis-i Şerif yazılı. İmzalı. Dönemine ait orijinal rokoko tezhipli. 28x33 cm. "Duası kabul edilecek 3 kimse: Baba, misafir, mazlum insan"

"Şumnulu olan Alî Ulvî Efendi, o beldenin meşhur hattatlarından Osman Râşid Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldıktan sonra İstanbul’a giderek bazı kurumlarda kâtiblik görevlerinde bulunmuştur. Mevlevî Târikatı’nın müntesiblerinden olduğu bilinen hattatın tam olarak ne zaman ve nerede vefat ettiği tespit edilememiştir. Nevşehir’deki Damat İbrahim Paşa Kütüphânesi’nde H. 1269/M. 1852-1853 ve İstanbul’daki Askerî Müze Kütüphânesi’nde de H. 1285/M. 1868-1869 tarihli mushâf-ı şerîfleri vardır. Özel bir koleksiyonda da minyatür bir hilyesi bulunmaktadır. "