KADRİ ATAMAL (1903-1988)

Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, 39x45 cm, imzalı