ABDULLAH ŞEVKİ

"Sokak Satıcısı".İmzalı, 31x23 cm. 19.yüzyıl. Tuval üzeri yağlıboya