HÜSEYİN KEŞFİ (1836-1908)

Sülüs Nesih Kıta, Hadis-i Şerif yazılı, 20x26 cm, imzalı, Hicri 1294/ Miladi 1877 tarihli

"H. 1251/M. 1835’te Erzurum Vilayeti’ne bağlı Zur Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini beldesinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek eniştesinin yanına yerleşti. Bir müddet daha eğitimine devam ettikten sonra Mekteb-i Tıbbiye’ye girdi. Ayrıca Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den aklam-ı sitte meşkediyor, bir yandan da Tarikat-ı Nakşibendiye’den Aşıkpaşa’daki Tahir Ağa Dergahı’na devam ediyordu.

Mezun olduktan sonra hekimlik yapmaya başlayan Hüseyin Keşfî Efendi, derviş-meşreb tabiatı nedeniyle ömrünü inziva halinde geçirmiş, son zamanlarında Erzurum’a yerleşerek, H. 1325/M. 1907 senesinde orada vefat etmiştir. Dini tahsil görmediği halde fıkıh, tefsir ve hadis ilimleri ile tasavvufa dair bir bahis olsa, söylediği vakıfane sözlerle huzzarı hayrette bıraktığı nakledilir.   

Hüsn-i hattı bizzat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den meşketmiş olan Hüseyin Keşfî Efendi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan, kendi hattıyla yazılmış H. 1290/M. 1873 tarihli eş’ar mecmu’asındaki eserleri şiire de aşina olduğunu göstermektedir. Ayrıca müretteb bir Divan’ının olduğu mervidir. Şiirlerinde Yunus Emre tarzını ihtiyar eylediği dikkati çeker." (İsmail Orman yazısından alıntıdır.)