FAHRELNİSA ZEİD (1901-1991)

"Hatlı Kompozisyon" İmzalı. 34.5 x 24.5 cm. Karton üzeri yağlıboya. Not: Yüksek Ressam/Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.