FERHAD KURLU

Celi Sülüs Beyit , hicri 1422,imzalı, 33x52 cm

"Adli fâruki ile pertev-i feşânısın Yâ Ömer
İlm-i sübhân nâss-ı furkân mahz-ı şânsın Yâ Ömer"