MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI (1898-1964)

Sülüs Nesih Kıta, imzalı, 34x42 cm, Hadis-i Şerif yazılı

Allah Resulü (s.a.v.) buyurdu ki:  Ey Allah’ım (c.c.) nefsimi sana kavuşacağım güne imanla, senin vereceklerine kani olmakla  mutmain kıl. Hükmüne razı eyle. Her gün [bu duayı] üç def’a tekrarla. Allah’ın sevgilisi doğru söyledi. Camiu’s-sagir’den nakl olundu. Ey Allahım, Selat ve Selam Hz. Muhammed (sa.a.v.) tüm âl ve ashabının üzerine olsun.

Meşhur Hattat Mehmed Ataullah’tan naklen yazılmıştır.