• Vazgeç
    Filtrele
  • Müzayede Kuralları
Filtrele

9. Koleksiyonluk Resim ve Hat Müzayedesi

9. Online Müzayede'de yer alan tüm resimler Yüksek Ressam/Restoratör BAYRAM KARŞİT tarafından ekspertiz edilip onaylanmıştır.

VIII. Online Müzayede 11 NİSAN PAZAR günü saat 17:01'dan itibaren CANLI olarak devam edecektir.  Her lotun ekranda kalma süresi 30 saniyedir. Lotlar sıra ile satışa çıkacak ve son 10 saniyede teklif gelmesi halinde her lot 20 saniye daha uzayacaktır.

Satışa çıkarılan tüm eserler müzayede süresince "Hüsrev Gerede Caddesi No: 52 / 2 Teşvikiye/ Beşiktaş / İstanbul , İSTANBUL ANTİK SANAT" adresindeki ofisimizde görülebilir.

Lot: 16 » Resim

ÂLİ KARSAN (1903-1986)

"Natürmort". İmzalı. 1957 tarihli. Tuval üzeri yağlıboya. 82x60 cm.

"1903 yılında İstanbul'da doğan Ali Karsan, Ahmed Münib Bey'in oğludur. Babası genç yaşta öldüğünden dedesi Hüseyin Hüsnü Paşa ve amcası Hariciyeci Mustafa Şükrü Bey tarafından büyütüldü. Dedesi Karahasanoğullan'ndandır. Soyadı kanunu çıkınca bu adı küçültüp Karsan soyadını aldı. İlk ve orta öğrenimini Nişantaşı Sultanisi'nde yaptı. (1921). İlerde, okulun kapanması üzerine Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'ne girdi. Ressam Hikmet ve Çallı İbrahim'in atölyelerinde iki yıl kaldı. 1923 yılında Almanya'ya giderek Münih'te Profesör Hayman'ın atölyesinde çalıştı. Hitler'in Münih darbesi üzerine aynı yıl Paris' e geçerek Academie Julian'a girip, Pierre Laurens'ın öğrencisi oldu. Buraya devam ederken Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts'a giriş sınavlarına hazırlandı ve kazanınca okulun asli öğrencisi olarak Ernest Laurent'ın atölyesinde öğrenimini tamamladı (1927). 1928'de Türkiye'ye çağrıldı. Türkiye'ye varışından sonra kısa bir süre için Paris'e gidip kendi gibi ressam olan Yöne Bernard ile evlendi (1928) ve tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliğini yaptıktan sonra Kırşehir Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı (1932-1934). Oradan İzmir Kız Sanat Enstitüsü'ne ve Ticaret Okulu'na geçti (1934). Aynı yıl öğretmenlikten istifa ederek Paris'e gitti. Académie Julian'da Pougeon ve P .A. Laurence'ın yanında iki yıl çalıştı. Tekrar Türkiye'ye döndüğünde Selçuk Kız Sanat Enstitüsü'nde görev aldı (1937). 1938'de Vekâletten istifa ederek bu görevinden de ayrıldı. Eserleri ilk kez 1925 yılında Paris'te Salon des Artistes Français'de sergilendi. O tarihten sonra Fransa ve Türkiye'de birçok sergiye katıldı (1926, 1927, 1928). İstanbul Güzel Sanatlar Birliği'ne kaydolarak (1927) idare heyetine girdi (1937). Bu birliğin Kâtipliğine (1954) ve başkanlığına getirildi (1960-1969). Çalışma tarzı figüratif olan Ali Karsan'ın İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, Ankara Milli Kütüphanesi'nde, çeşitli bakanlık ve kişisel koleksiyonlarda ve Fransa'da özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. "

Detaylar
Lot: 17 » Resim

NECDET KALAY (1932-1986)

"Natürmort". İmzalı. 1985 tarihli. 50x40 cm. Duralit üzeri yağlıboya.

"1932 yılında İstanbul’da doğan ve İzlenimci Türk Resim Sanatı’nda kendine özgü bir yeri olan Necdet Kalay ilk çalışmalarına heykeltıraş Faruk Morel ve ressam Şeref Akdik ile başladı.  Şeref Akdik ile desen temelini sağlamlaştıran sanatçı, ilerleyen yıllarda Hasan Vecih Bereketoğlu ve Hikmet Onat ile birlikte doğada, açıkhavada çalıştı. 1954-1957 seneleri arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne konuk öğrenci olarak devam eden sanatçının eserleri, 1960 yılından itibaren yurt içinde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Mersin, Diyarbakır, Trabzon; yurtdışında İsviçre, ABD, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Irak gibi birçok ülkedeki sanat faaliyetlerinde yer aldı.

1970’li yıllarda özgün üslubunu oluşturan Kalay, fonda, figürlerde ve motiflerde uyguladığı soyutlama ve stilizasyonlarda, renk kontrastlarıyla özgün bir üsluba kavuşmuştur. İstanbul peyzajları, Haliç ve kıyı görünümleri, Anadolu’nun kırsal kesimlerine ait peyzajlar, Safranbolu, Bursa ve Bodrum evleri ressamın belli temalarındandır. Cumhuriyet’in 50. yılında açılan yarışmada başarı ödülü kazanan Necdet Kalay’ın İzmir, Armara, Arsonuwal, Paris Müzeleri’nde, Unesco’da, New York Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nde, NATO Temsilcilikleri’nde, Londra, Paris, Pekin, Belgrad Büyükelçilikleri’nde yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. "

Detaylar
Lot: 18 » Resim

ADİL DOĞANÇAY (1900-1990)

"Natürmort". İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya. 50x40 cm.

"1900 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Tüccar Ali Bey’dir. Eyüp Askeri Rüştiyesi’nde Binbaşı Şerif Renkgörür’den, Harita Mektebi’nde ise Diyarbakırlı Tahsin’den resim dersleri alan Adil Doğançay, asker ressamlar kuşağının son üyelerindendir. Topografya subayı olması nedeniyle Anadolu’nun pek çok yerini gezen ressam, eserlerinin çoğunu bu geziler sırasında açık havada üretmiştir. Başta DRHS’ler olmak üzere, Emekli Ressam Subaylar, Haritacı Subaylar, Güzel Sanatlar Birliği ve Türkiye ressamlar Cemiyeti’nin sergilerine katıldı. Bir ara Amerika’ya gitti, oradaki sanat akımlarını yakından izledi, çalışmalarda bulundu.

Ağırlıklı olarak tuval üzerine yağlıboya çalışan ressam, İzlenimci üslupta manzaralar, deniz peyzajları ve natürmortlar gerçekleştirmiştir. Önceleri detaya inerek realist çizgi izleyen sanatçı, daha sonraları empresyonist bir anlayışa yönelerek yağlı boya tekniğiyle kır ve deniz manzaraları üretti. Sanat yaşamı boyunca Devlet Resim Heykel Müzesi, Emekli Ressam Subaylar Derneği, Haritacı Subaylar Birliği, Güzel Sanatlar Birliği ve Türkiye Ressamlar Cemiyeti’nin düzenlediği sergilere resim veren Adil Doğançay’ın yapıtlarının bir bölümü oğlu ressam Burhan Doğançay tarafından 2004 yılında İstanbul’da kurulan Doğançay Müzesi’nde sergilenmektedir."

Detaylar
Lot: 40 » Resim

SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980)

Peyzaj. İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya (duralite marufle). 33x29 cm.

"1920 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Selahattin Teoman, Şevket Dağ ve Halil Paşa denetiminde resim çalışmaları yaptı. 1954 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Ali Avni Çelebi Atölyesi’ne devam etti. Güzel Sanatlar Birliği’ne üye oldu. Rumelihisarı Müzesi’nde müdürlük görevinde bulundu. İzlenimci anlayışa dayalı peyzajlarıyla tanınan ressamın eserleri arasında, özellikle 1914 Kuşağı ressamlarında tipikleşen Boğaziçi resimleri geleneğini sürdüren tabloları önemli yer tutar. Sanatçı ayrıca, İstanbul görünümleri  ve Topkapı Sarayı’ndan enteriyörler de çalışmıştır. 1980 yılında ABD’de vefat etmiştir. "

Detaylar
Lot: 62 » Resim

MEHMET ALİ LAGA (1878-1947)

"Peyzaj". Bursa. İmzalı. Ahşap üzeri yağlıboya. 1928 tarihli. 50x61 cm.

"Türk Ressam Mehmet Ali Laga 1878 yılında İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’ni girdi. Burada resme olan ilgisini gören hocası ressam Hüseyin Zekai Paşa’nın kardeşi Hasan Rıza Bey kendisiyle yakından ilgilendi.  Kuleli’yi bitirdikten sonra, Harbiye Mektebi’ne girdi. Burada Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu.

Harbiye’den mezun olduktan sonra teğmen rütbesiyle Trablusgarp Fırkası’nda görevlendirildi. 1907 yılında kolağası olarak İstanbul’a döndü ve kaymakamlık görevinin yanı sıra Kuleli Askeri Lisesi’nde resim öğretmenliği de yaptı.

Balkan savaşı sırasında Edirne’ye giden sanatçı burada Sami Yetik ile birlikte çok sayıda resim yaptı. 1924 yılında Harbiye’den emekli olunca, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’ni kurdu. Viyana ve Berlin’de düzenlenen Savaş Resimleri Sergisi’ne kattığı resimleri Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi’nde bulunmaktadır.

Renkçi bir üsluba sahip olan sanatçı daha çok Edirne, Bursa ve İstanbul’da yaptığı manzara resimleri ile tanınır. Başlıca yapıtları arasında şunları sayabiliriz: “Karlı Peyzaj”, “İskelede Gemiler”, “Bursa’dan Peyzaj”, ” Vaniköy Kırmızı Yalı”, “Çeşme” vb."

Detaylar
Lot: 67 » Resim

HASAN VECİH BEREKETOĞLU (1895-1971)

"Peyzaj". İmzalı. Ahşap üzeri yağlıboya. 33x41 cm.

"Türk İzlenimcileri olarak tanınan 1914 Kuşağı ressamlarındandır. İstanbul’da Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören sanatçı, resim sanatına olan ilgisi sonucu Galatasaray Sergileri’ne de eser vermeye başlamış ve bu sergilerde Halil Paşa’nın ilgisini çekerek ilk resim derslerini 1916- 1920 yılları arasında Halil Paşa’dan almıştır. 1922 yılında Paris’e giderek Julian Akademisi’ne devam etmiştir. İstanbul’a döndükten sonra bir süre Halkevleri Güzel Sanatlar Bölümü başkanlığı görevini yürüten Bereketoğlu, eşinin 1943 yılındaki ölümünden sonra Ankara’ya yerleşerek 1943-1950 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Dairesi müdürlüğü yapmıştır. 1950 yılında tekrar İstanbul’a dönen sanatçı, burada 1968 yılına kadar Güzel Sanatlar Birliği yöneticisi olarak çalışmıştır.

Yapıtlarında diğer 1914 Kuşağı sanatçılarına nazaran daha soluk renkleri tercih etmiş, özellikle bej ve gri tonlarını sıklıkla kullanmıştır. İlk sergisini 1922 yılında Rodos’ta açan ressam, daha sonra Ankara ve İstanbul’daki çok sayıda karma sergiye katılmıştır. O günkü adıyla Türk Ressamlar Cemiyeti’nin Galatasaray’da ve Ankara’da açtığı sergilere en çok eserle katılan sanatçı Bereketoğlu olmuştur. Sanatçının evinin bulunduğu Caddebostan Yıldız Sokağı’nın ismi ölümünden sonra H. V. Bereketoğlu olarak değiştirilmiştir."

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 3
sonraki