ALİ ŞÜKRÜ EFENDİ

Sülüs Nesih İcazet, , Hicri 1260/ Miladi 1844 tarihli, 28x23cm, İcazeti Veren : Mehmed Rüşdi ve Rakım Efendi, Oklu Besmele ve Besmele yazmanın fazileti ile ilgili Hadis-i Şerif yazılı, stilize edilmiş motiflerle tezhipli