SÜLEYMAN HİKMETİ EFENDİ (ö.1814)

Sülüs Nesih Kıta, Hadis-i Şerifler yazılı, imzalı, 20x26 cm, "İstişare ve istihare yapana pişmanlık yoktur."

"Hüsn-i hattı Ahmed Hıfzî Efendi’den meşketmiş olan Süleyman Hikmetî Efendi’nin, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde bulunan H. 1205/M. 1790-1791 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, mesâîsinden arta kalan zamanda kitâbetle meşgul olduğuna işâret etmektedir."