YAHYA HİLMİ (1833-1907)

Sülüs Nesih kıta, imzalı, Hicri 1319 / Miladi 1901 tarihli, 33*40 cm